นโยบายการคืนเงิน

  • หากลูกค้าได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งจำนวน
  • ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่มีการแจ้งคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
  • หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Sirin Farm Call Center โทร. 086-321-1997 หรือ Line : @sirinfarm (มี @ ข้างหน้านะคะ) เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
  • การยกเลิกการสั่งซื้อ หรือ มีปัญหาในการจัดส่ง กรุณาติดต่อ Sirin Farm Call Center โทร. 086-321-1997 หรือ Line : @sirinfarm (มี @ ข้างหน้านะคะ)