นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

นโยบายด้านล่างคือการกำหนดวิธีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ใครคือผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

บริษัท สิรินทร์ฟาร์ม จำกัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งให้กับเราและรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

บริษัท สิรินทร์ฟาร์ม จำกัด

23 ซอยพหลโยธิน 11  ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หมายเลขทะเบียนบริษัท : 0105549119420

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท สิรินทร์ฟาร์ม จำกัด 

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ไหน?

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณจะจัดเก็บไว้ภายในประเทศไทย แต่อาจถ่ายโอนและประมวลผลนอกประเทศไทย เช่น ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าวจะดำเนินการตามข้อบังคับใช้ของกฎหมาย

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง?

พนักงานบริษัทสิรินทร์ฟาร์มสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อทำการดำเนินการคำสั่งซื้อ

เราไม่ส่งต่อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดไปยังบุคคลที่สามภายนอกบริษัท สิรินทร์ฟาร์ม

ข้อมูลที่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามจะใช้เพื่อมอบบริการของเราให้กับคุณเท่านั้น คุณจะพบหมวดหมู่ต่างๆ ของบุคคลที่สามภายใต้แต่ละกระบวนการเฉพาะดังต่อไปนี้

คุณมีสิทธิ์อะไรบ้าง?

สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ได้ตลอดเวลา คุณติดต่อเราเพื่อขอรับข้อมูลและเราจะส่งข้อมูลส่วนตัวไปให้คุณทางอีเมล

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้าย: เมื่อใดก็ตามที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติตามความยินยอมของคุณหรือตามข้อตกลง คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลโดยการถ่ายโอนไปยังตัวคุณเองหรือบุคคลอื่น ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งถึงเราเท่านั้น

สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลไม่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์เพิ่มเติม หากคุณมีบัญชี สิรินทร์ฟาร์ม คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้จากหน้าบัญชีบนหน้าเว็บไซต์

สิทธิ์ในการขอลบ: คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผลได้ตลอดเวลา ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • คุณอยู่ในระหว่างการดำเนินการบางอย่างต่อเนื่องอยู่กับฝ่ายบริการลูกค้า
 • คุณมีคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งทั้งหมดหรือบางส่วน
 • คุณมียอดค้างชำระอยู่กับสิรินทร์ฟาร์ม ไม่ว่าจะด้วยวิธีการชำระเงินประเภทใดก็ตาม
 • หากคุณมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะใช้หรือใช้บริการของเราในทางมิชอบ
 • หากคุณทำรายการซื้อสินค้าใดๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการทำธุรกรรมและเพื่อจุดประสงค์ด้านการทำบัญชี

สิทธิ์ในการคัดค้านการตลาดทางตรง: คุณมีสิทธิ์คัดค้านการตลาดทางตรงรวมถึงการวิเคราะห์สถานะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรง

คุณสามารถยกเลิกการตลาดทางตรงได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลทางการตลาดแต่ละฉบับที่ส่งถึงคุณ

คุณจะขอใช้สิทธิ์ของคุณได้อย่างไร?

เราให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าดูแลคำขอเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ info@sirinfarm.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล:

เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเปิดเผย ถูกต้อง และชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ info@sirinfarm.com

การปรับปรุงข้อมูลในประกาศความเป็นส่วนตัว:

เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถดูประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดในเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา เราจะสื่อสารการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สำคัญในประกาศความเป็นส่วนตัว เช่น จุดประสงค์ของการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวตนของผู้ควบคุมดูแล หรือสิทธิ์ของคุณ

การซื้อสินค้าออนไลน์

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อการจัดการคำสั่งซื้อทางออนไลน์ของคุณที่ sirinfarm.com
 • ประมวลผลคำสั่งซื้อและการส่งคืนสินค้าผ่านบริการออนไลน์ของเรา
 • การส่งแจ้งเตือนสถานะการจัดส่งหรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งรายการสินค้าของคุณ
 • เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการเรื่องการชำระเงินของคุณ
 • เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจัดการข้อร้องเรียนและการรับประกันสินค้า
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนและเพื่อตรวจสอบว่าอายุของคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • เพื่อยืนยันที่อยู่จัดส่งของคุณกับองค์กรภายนอก

เราต้องการเสนอทางเลือกการชำระเงินที่แตกต่างกันและจะทำการวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกการชำระเงินที่คุณสามารถใช้ได้ รวมถึงประวัติการชำระเงินของคุณ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด?

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการชำระเงิน
 • ประวัติการชำระเงิน
 • ข้อมูลการสั่งซื้อ
 • หากคุณมีบัญชี สิรินทร์ฟาร์ม เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเป็นสมาชิกเช่น
  • บัญชีสมาชิก
  • ประวัติการซื้อสินค้า

 

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งต่อไปยังบุคคลที่สามจะใช้เพื่อให้บริการตามที่กล่าวแล้วข้างต้นเท่านั้น บริษัทใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ และเพื่อให้ตัวแทนเครือข่ายการสื่อสารส่งคำยืนยันการสั่งซื้อ รวมถึงเพื่อให้คลังสินค้าและบริษัทกระจายสินค้าที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินสำหรับการชำระค่าสินค้าของคุณ

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่คุณยังใช้งานบัญชีของคุณอยู่ ซึ่งรวมถึงเอกสารต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับด้วย

คุ้กกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่บันทึกไว้เพื่อว่าในระหว่างการเข้าชมครั้งต่อไปจะมีการดึงออกมาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ หากคุณใช้บริการของเราเราจะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว

เราใช้คุกกี้ได้อย่างไรเราใช้คุกกี้เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าที่คุณชื่นชอบ

เราใช้คุกกี้ เช่น เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นการคัดกรองสินค้าเพื่อตรวจสอบว่าคุณเข้าสู่ระบบ หรือกรณีที่คุณใส่รายการสินค้าในกระเป๋าช้อปปิ้งของคุณ

เราใช้ทั้งคุกกี้จากบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามสำหรับการรวบรวมสถิติและข้อมูลผู้ใช้ในรูปแบบรวมและรายบุคคลในเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเพื่อนำเสนอสื่อทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของคุณ

คุกกี้ของบุคคลที่สามบางส่วนตั้งค่าโดยบริการต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของเราและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา คุกกี้เหล่านี้ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Google ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ใช้ในการร่วมกันรับผิดชอบเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ตามที่ระบุโดยไอคอนที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการติดตามข้ามเว็บไซต์เพื่อที่เราสามารถให้ข้อมูลทางการตลาดแก่คุณในเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆ

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง?

เราจะเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ส่งและรวบรวมไว้ในบัญชีหรือการเป็นสมาชิกคลับของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีบน sirinfarm.com

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้บ้าง?

ข้อมูลที่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สามจะใช้เพื่อให้บริการตามที่กล่าวแล้วข้างต้น รวมถึงบริการเครื่องมือวิเคราะห์ซึ่งจะรวบรวมสถิติต่างๆ เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำเสนอเนื้อหาทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของคุณ

เราเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าใด?

เราไม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถลบคุกกี้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีจัดการและการลบคุกกี้ กรุณาดูได้ที่ “ความช่วยเหลือ” บนเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้หรือรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการส่งคุกกี้ใหม่ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้คุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด