My Cart

ไปดู ”สิรินทร์ฟาร์ม” เชียงราย

ไปดู ”สิรินทร์ฟาร์ม” เชียงราย

ไปดู ”สิรินทร์ฟาร์ม” เชียงราย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปลอดยาปฏิชีวนะ อาหารเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นโดยมีส่วนผสมของสมุนไพร สร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อม นายธีระ อนันต์ปัญญา ปศุสัตว์เขต 5 นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ณ สิรินทร์ฟาร์ม มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและฟาร์ม ประกอบด้วย ฟาร์มสุกรอินทรีย์ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ ศูนย์รวมไข่อินทรีย์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์

ลักษณะเด่นของการเลี้ยงสัตว์คือ ไม่ใช้ยาปฏฺิชีวนะ อาหารไก่เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันให้ไก่ สำหรับการเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มเดียวที่ขยายพันธุ์หมูคุโรบุตะพันธุ์แท้ ไม่ฉีดสารเร่งเนื้อแดง ไม่ใช้ฮอร์โมน

แนวคิดหลักของสิรินทร์ฟาร์ม คือการทำฟาร์มแบบครบวงจร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและจะต้องไม่เกิดขยะหรือของเสียซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศ


Share this news:

TAGS

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop